Vi kan erbjuda verksamhetsutveckling, projektledning och processtöd framför allt inom landsbygdsbaserad verksamhet i Halland.

Förstudier - Beslutsunderlag

Behöver du undersöka förutsättningarna för om en utvecklingsidé har bärighet? Behöver du ha ett underlag inför samtal med finansiärer? Då kan det vara aktuellt med en förstudie där man kartlägger möjligheterna i en idé och får fram ett beslutsunderlag som kan ligga till grund för den framtida utvecklingen i verksamheten.

Från idé till färdigt projekt

Har du en idé men saknar tid att ta den vidare till ett konkret projekt? Som extern projektledare hjälper vi till med hela processen.

Samtalspartner

Ibland kan man behöva testa sina idéer på någon utomstående eller få någon annans syn på saken. Vi kommer gärna ut till er och sitter ner för ett samtal när ni känner behov.

Processledning

Som processtöd kan vi vägleda dig för att hjälpa dig att fördjupa din förståelse för din affärsmodell och att nå uppsatta mål i din verksamhet.

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se