Strand och Kultur Laholm

En mötesplats inom scenisk konst och eget skapande

Med utgångspunkt från stranden och kustmiljön i Mellbystrand och Skummeslövsstrand skall en mötesplats utvecklas där spontana kulturhändelser skapar möten mellan människor och där kulturen blir tillgänglig för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Projektet skall genom workshops, seminarier och sceniska uppsättningar göra den sceniska konsten tillgänglig och folk ska kunna mötas över gränserna, både på scen och bakom scen, oavsett tidigare erfarenheter av att arbeta med kultur och sceniska framträdanden.

Stranden, och dess närområde, skall utvecklas till en mötesplats där det skapas spontana kulturhändelser och där kulturen blir tillgänglig för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Projektet som är avslutat initierades av Kristina Sahlberg som driver Strandteatern i Mellbystrand. Projektet pågick mellan 2016-2019 och finansierades genom Lokalt Ledd Utveckling Halland med medel från Landsbygdsprogrammet enligt Leadermetoden.

 Strand och kultur Laholm

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se