Stalldata - Datadriven tillsyn för säkrare djurhälsa

Tillsammans med bl.a. Boarps Gård AB och Agroväst arbetar vi fram ett projekt inom EIP-Agri med finansiering via Jordbruksverket.

Projektet ska arbeta fram ett beslutsstödsystem för övervakning och uppföljning av det dagliga arbetet i slaktgrisstallar.

Företaget Stalldata Sverige AB har bildats för att ta produkten till marknaden.

Just nu är projektet inne i en ansökningsfas med målet att starta under andra kvartalet 2024.

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se