Året var 1992 när utgrävningarna av Slöingeboplatsen inleddes. Vintern 1991 hade amatörarkeologen Dennis Likus varit ut på åkrarna i utkanten av Slöinge när han hittade en liten guldbit i marken. Guldbiten, eller Guldgubben som det kallas, skulle visa sig leda till en hövdingaboplats som hade varit ett ekonomiskt och religöst centrum redan på 500-talet e.Kr.

2022 var det 30 år sedan utgrävningarna av boplatsen inleddes och det stora fyndet av guldgubbar gjordes. I samarbete med Berte museum arrangerade vi en Jubileumsutställning där fyndet lyfts fram.

Projektet finansierades med kulturprojektmedel från Region Halland och på www.guldgubbarna.se finns en sammanställning av aktiviteterna.

Bild av guldgubbe, guldfoliefigur

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se