Stalldata

Beslutsstödsystem för övervakning av slaktgrisstallar.

Guldgubbarna

En jubileumsutställning över fyndet av Slöingeboplatsen och Guldgubbarna.

Kustnära Vandringsled

Region Halland planerar en kustnära vandringsled genom Halland.

Destination Ingeland

En besöksdestination med lokal förankring som attraherar nya besökare

Strand och kultur Laholm

En mötesplats inom scenisk konst och eget skapande.

IP Livsmedel

Genomför IP Certifiering för livsmedelshantering och framtagande av HACCP-plan.

Slaktarkorv

Ett nytt korvkoncept - från idé till färdig produkt

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se