Raskov Utveckling AB är en fristående konsultfirma som arbetar med verksamhetsutveckling för företagare på landsbygden.

Jag som driver företaget heter Katarina Raskov och har en flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning inom landsbygdsbaserad verksamhet, kultur och besöksnäring, både inom det offentliga och inom de privata näringarna.

Det finns en oerhörd kreativitet på landsbygden och jag ser det som en fantastisk förmån att få vara med och hjälpa er företagare som har idéer och vilja att utveckla er verksamhet.

Helena Johansson kommer in och stöttar upp som projektledare vid behov. Med erfarenhet från kommunal utbildningsförvaltning och som privat skogsägare har Helena en bred förankring i såväl stad som landsbygd.

Du är experten

Och vi kan vara en hjälp på vägen. Därför vill vi gärna bjuda in dig så vi får träffas och lära känna varandra. Kontakta oss så bestämmer vi tid för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst första möte!

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se